-------------------------------------
Terug   


 

Stappenplan starten eigen bedrijf

Het YourBIZZ stappenplan voor het starten van een eigen bedrijf bestaat uit 11 stappen verdeeld over 5 fases.

Bij het starten van een eigen bedrijf is het noodzakelijk om een ondernemingsplan te maken. Het ondernemingsplan is in eerste instantie voor jezelf. Alle plannen en gedachtes die je had over je bedrijf staan dan gestructureerd op papier en zijn zo goed mogelijk onderbouwd.

Fase 1: Inventarisatie
        1. Ondernemersdrang
            Tijdens deze stap wordt je (voorlopige) plan, je motivatie en je
            ondernemersdrang onder de loep genomen.
        2. Product analyse
            Je maakt een analyse van je product, de voor - en nadelen,
            de of meerwaarde voor de afnemer en de onderscheidende
            verkoopargumenten van je het product.
        3. Markt analyse
            Je gaat jouw toekomstige markt onderzoeken. Eerst dienen de
            doelgroepen in kaart te worden gebracht (zowel kwalitatief als
            kwantitatief), daarna de  ontwikkelingen en trends in de branche en
            uiteindelijk de concurrentie.

Fase 2: Product en Markt
        4. Product Markt Combinaties
            Tijdens deze stap worden jouw producten en de doelgroepen op
            elkaar afgestemd. Welke product(en) passen het beste bij welke
            doelgroep(en).
        5. SWOT-analyse
            Uit de persoonlijke-, de product- en de marktanalyse worden de
            sterke en zwakke punten van je organisatie en je product(en)
            opgesteld, een SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities,
            threats). Hiermee overzie je de beste strategische opties voor je
            bedrijf en kan je mogelijke risico's beter inschatten.

Fase 3: Financiële zaken
        6. Investering - en financieringsbegroting
            In deze stap maak je een inventarisatie van alle beoogde uitgaven en
            investeringen die nog gedaan moeten worden vóór de start en hoe
            deze gefinancierd moeten worden.
        7. Exploitatiebegroting
            Als eerste wordt een uitgebreide omzet- en inkoopprognose gemaakt.
            Daarna worden de bedrijfskosten in kaart gebracht en verzameld in de
            exploitatiebegroting.

Fase 4: Bedrijfsstrategie
        8. Marktbenadering
            Op basis van al het onderzoek tot nu toe wordt een plan gemaakt:
            welke producten wanneer, op welke manier en met welke argumenten
            het best aan de doelgroep aangeboden kunnen worden om de begrote
            omzet te kunnen halen.
         9. Bedrijfsstrategie
            Hierin komen een aantal formele en strategische vraagstukken aan
            bod, zoals: welke ondernemingsvorm, vestigingseisen, samenwerking,

            administratie zelf doen of uitbesteden, wel of geen personeel, wel of
            geen bedrijfspand, verzekeringen, vergunningen,
 contracten etc.
      10. Voltooiing ondernemingsplan
            Nu alles uitgezocht is kun jij je conceptondernemingsplan afronden.
            Gezamenlijk lopen wij het hele plan nog eens door om de puntjes op
            de "i" te zetten. Uiteindelijk heb jij je eigen ondernemingsplan
            opgesteld met als doel je eigen onderneming op te richten.

 Fase 5: Realisatie
      11. Ondernemen in de praktijk
            Al het voorwerk moet nu worden omgezet in daden. Heel concreet en
            praktisch leren we je praktisch hoe je opdrachten binnenhaald,
            uitvoert, jebackoffice draait, personeel aannnemt en en je relaties

            beheert.
Website and all contents © Copyright YourBIZZ 2007, All rights reserved.